Privacy Policy & Cookie beleid


Privacyverklaring

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

LIV’S STORY hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil LIV’S STORY iedere gebruiker van de webshop wijzen op eventuele verwerkingshandelingen die LIV’S STORY doorvoert met zijn persoonsgegevens en op de rechten van de gebruiker. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar de gebruiker.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?
De webshop www.livsstory.be is een initiatief van:

BVBA Mediamaniac
Krekelheide 25
1560 Hoeilaart
BTW BE0835.387.160
aline@livsstory.com

WELKE GEGEVENS VERZAMENE WE EN WAAROM?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze webshop.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.  Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

LIV’S STORY zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen.  We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van LIV’S STORY om haar webshop en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

  1. Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.

 

 

Wat zijn cookies?

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen jouw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun site - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.  Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Meer uitleg ronde de types cookies:

 

Functionele cookies

Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje.

Statistiek cookies

Cookies om te kunnen bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers.  Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

 

Social Media cookies

Voorbeelden van deze cookies zijn: Artikelen die je op onze website bekijkt, kunt je door middel van buttons delen via sociale media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van sociale media cookies van de sociale media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wil delen.

 

Advertentie cookies

Via deze cookies kunnen wij jou relevante advertenties tonen n.a.l.v. jouw interesses

 

  1. Je account

Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.  Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor via mail aline@livsstory.com

 

  1. Online bestellen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.  We gebruiken de gegevens om je bestelling te bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 

Indien je een bestelling plaatst bij LIV’S STORY en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag.

 

  1. Fraude

Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

 

  1. Inschrijven op de nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam en e-mailadres. Zo blijf je op de hoogte van acties en promoties.

Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt. Ook kan je mailen naar aline@livsstory.com

  1. Wedstrijden

LIV’S STORY organiseert regelmatig wedstrijden voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.  Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  De gevraagde gegevens zullen altijd van tevoren in de wedstrijd- en evenementvoorwaarden worden aangegeven. 

 

DOORGIFTE AAN DERDEN

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten.  Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debet kaart betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan LIV’S STORY en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.  We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat LIV’S STORY uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

LIV’S STORY zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 

DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door LIV’S STORY bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden en dit enkel voor statistische doeleinden.   

 

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER
Volgens de privacywetgeving heeft u recht op toegang, correctie, aanvulling en verwijderen van uw gegevens. Zoals in de wet beschreven heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

RECHTEN UITOEFENEN
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

BVBA Mediamaniac
Krekelheide 25
1560 Hoeilaart

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal LIV’S STORY zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 

Als je je recht van inzage uitoefent zal LIV’S STORY je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. 

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

 

UW RECHT OP VERZET
Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door LIV’S STORY, kunt u ons contacteren op aline@livsstory.com. U heeft het recht om u te richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).